Kontakt  |  Menu

Spoločenská zodpovednosť


Jednou z našich hlavných celospoločenských aktivít je znižovanie spotreby fosílnych palív pri vykurovaní objektov.

Naše realizované projekty ročne ušetria oporoti pôvodnému stavu techológie ekvivalent spotreby viac ako milióna metrov kubických zemného plynu. To znamená, že vďaka našim inštaláciám sa ročne dostane do ovzdušia o 3000 ton menej emisií CO2.

Naša činnosť výrazne podporuje smerovanie spoločnosti k uhlíkovo neutrálnej stope a zároveň prispieva k získaniu času pre generácie, ktoré prídu po nás, aby sa pripravili na obdobie po vyčerpaní fosílnych palív.

Prostredníctvom našich aktivít prispievame k zmierneniu klimatických zmien spôsobených ľudskou činnosťou, k zachovaniu biodiverzity a budovaniu pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu.

Pri projektoch pre tretí sektor úspešne a dlhodobo spolupracujeme s neziskovými organizáciami :


Imobilio

Ekopolis

Charita Košice

Unia nevidiacich a slabozrakých