Kontakt  |  Menu

KOOR Solar Energy Systems

V súčasnej dobe je Energetická sebestačnosť s prostredníctvom využitia obnoviteľných zdrojov, novo nastúpený a rýchlo rastúci trend modernej energetike. Fotovoltaické technológie prispievajú k rozvoju elektromobility a prinášajú elektrifikáciu do miest, kde nie je efektívne vybudovanie konvenčnej infraštruktúry-elektrifikácie.

V technologických riešeniach v rámci projektov energetickej efektívnosti, dáva KOOR stále väčší priestor obnoviteľnej energii získanej prostredníctvom fotovoltaických zariadení.

V projektoch kde je to technicky a legislatívne možné, dáva do projektov fotovoltické systémy, ktoré posúvajú energetické hodnotenie budov do vyššej kategórie.

Hlavným cieľom takýchto fotovoltaických riešení je všetku získanú elektrickú energiu spotrebovať na mieste výroby. Takýmto efektívnym využitím slnečnej energie sa prispieva k energetickej samostatnosti daného objektu.

Fotovoltické elektrárne s akumuláciou energie do batérií, dokážu pokryť okrem napájania osvetlenia v garážach a spoločných verejných priestorocv aj funkciu záložného zdroja doposiaľ zabezpečovaného zariadením UPS.

KOOR ponúka riešenia aj pre malé firmy a domácnosti novinkou v sortimente fotovoltaických systémov - vlastný kompaktný hybridný systém s batériami KOOR e2000.

Systém je certifikovaný podľa štandardov distribučných spoločností ZSE,SSE,VSE.