Kontakt  |  Menu

Referencie


Účelové a prevádzkové Budovy - ŽSR po celej SR - spolu 45 objekt
Prípadová štúdia

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
Prípadová štúdia

Areál Vysokošpecializovaného ústavu pre pľúcne choroby Nová Polianka Vojenské zdravotnícke zariadenia (Horezza, a.s.)
Prípadová štúdia

Horský hotel Granit a klimatické kúpele Tatranské Zruby Vojenské zdravotnícke zariadenia (Horezza, a.s.)
Prípadová štúdia

Rímsko-katolícka cirkev - spolu 6 objektov
Prípadová štúdia

Základné školy s materskými školami a iné budovy občianskej vybavenosti - spolu 46 objektov
Prípadová štúdia

Bytové domy - spolu 6 objektov
Prípadová štúdia

Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica