Kontakt  |  Menu

Objavte naše služby

Navrhneme a zmodernizujeme vašu energetickú infraštruktúru. Pozrite sa, ako...


Štruktúra služieb našej spoločnosti je tak postavená tak, aby komplexne riešili udržateľný rozvoj energetického hospodárstva našich zákazníkov. Odborné tímy vedia profesionálne analyzovať aktuálny stav, navrhnúť a zrealizovať vhodné technologické riešenia a zaviesť účinné opatrenia na dlhodobé dosahovanie energetickej efektívnosti.

Prostredníctvom informačných systémov a centrálneho dispečingu zabezpečujeme komplexný energetický manažment, riadenie prevádzky, údržby a správy celého systému dodávky energií a služieb.

Našim klientom ponúkame pri projektoch EPC, možnosť financovania až do výšky 100 % nákladov.

Hovorí za nás viac ako sto úspešne zrealizovaných EPC projektov. V ich rámci sme zmodernizovali infraštruktúry našich zákazníkov s využitím zariadení na báze obnoviteľných zdrojov energie a ďalších vysoko účinných technológií.

Projekty realizujeme v súlade so stratégiou rozvoja našich zákazníkov, slovenskou i európskou legislatívou, trvalou udržateľnosťou a trendom znižovania emisií.