Kontakt  |  Menu

MNC KOOR

Partner pre inovácie a energetickú efektívnosť


Značku KOOR tvorí v komplex spoločností pozostávajúcich z materskej firmy – KOOR,s.r.o. a štyroch dcérskych spoločností:

  • KOOR Východ,s.r.o. , Košice
  • KOOR Energy, s.r.o. , Praha
  • KOOR Facility, s.r.o. , Bratislava
  • Dispex, s.r.o. , Bratislava

Zámerom skupiny spoločností pod značkou KOOR je byť prvou voľbou pre zákazníkov, ktorí svojimi požiadavkami kladú dôraz na kvalitu výrobkov, komplexnosť riešení a efektívne nakladanie s energiami.

KOOR ako trendsetter v správcovských a energetických službách, ponúka jedinečné technologické riešenia šité pre zákazníka na mieru.

Know - how značky KOOR tvoria najmodernejšie poznatky, postupy a digitálne technológie vyplývajúce zo súčasnej éry prebiehajúcej 4. priemyselnej revolúcie.

Moderné IT nástroje ako CPS kyberneticko-fyzikálne systémy (cyber-physical system), fuzzy logika, IoT internet vecí (Internet of Things) , IoS internet služieb (Internet of Services) výraznou mierou prispievajú k energetickej efektívnosti riešení a ochrane životného prostredia.

Služby zákazníkom zohľadňujú celý životný cyklus technológie moderného zdroja energie, s prevzatím environmentálnej zodpovednosti od jeho naprojektovania, doby prevádzky, až po legálnu likvidáciu po vyradení.
KOOR v súčasnosti pracuje s technológiami ako je big data, fuzzy logik a pripravuje sa na príchod technológie blockchain, ktorá prináša transparentnosť do internetových databázových informácií.