Kontakt  |  Menu

Korporácia KOOR

Partner pre inovácie a energetickú efektívnosť


KOOR, s.r.o. - jedna z prvých ESCO spoločnosti na Slovensku - ESCO spoločnosť (Energy Solutions Company), spoločnosť poskytujúca energetické služby.

KOOR, s.r.o. poskytuje svoje služby formou EPC (Energy performance Contracting) alebo energetického kontraktingu EC (Energy Contracting).

Od začiatku jej vzniku patrí medzi lídrov v nasadzovaní inovatívnych technológií s vysokou pridanou hodnotou ako aj v systémových riešeniach pre udržateľnú stratégiu energeticketickej efektívnosti svojich zákazníkov.

Skupinu KOOR vytvára niekoľko spoločností, ktoré zabezpečujú komplexnosť služieb pre svojich klientov:

KOOR Východ
Je ESCO spoločnosť založená v roku 2012 v Košiciach. Hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a rozvod tepla na východnom Slovensku a realizácia projektov formou EPC a EC najmä v energetike

KOOR Energy
Je ESCO spoločnosť so sídlom v Prahe založená v roku 2016 so zámerom priniesť na Český trh technologické know-how značky KOOR. Okrem toho má ďalšiu divíziu – chémie, ktorá sa zaoberá distribúciou profesionálnych umývacích, dezinfekčných a pracích prostriedkov. Špecializáciou spoločnosti je tzv. chemická desulfatácia – chemické ošetrenie kyselino-olovených batérií s cieľom výrazne predĺžiť životnosť a celkový stav batérií.

KOOR Facility
Je spoločnosť poskytujúca služby facility manažmentu s dôrazom na znižovanie prevádzkových nákladov použitím moderných technológii

Dispex
Je realizačná spoločnosť so štatútom vedecko výskumnej organizácie, ktorá prináša a implementuje inovatívne technologické riešenia. Tvorí technické zázemie celej skupiny KOOR. Zabezpečuje výstavbu a prevádzku technológií a centrálneho dispečingu.