Kontakt  |  Menu

Kontakt


Fakturačná adresa

KOOR, s.r.o
Bajzova 1, 821 08 Bratislava

IČO:
45 628 246
IČ DPH:
SK202 306 7200
DIČ:
202 306 7200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo 66124/B

  koor@koor.sk
  +421 908 880 005

Dispečing:
  +421 915 678 922


Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu:
2771409858/0200
IBAN:
SK6902000000002771409858
SWIFT:
SUBASKBX

Slovensko

Dispex, s.r.o
Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
  +421 908 880 005
KOOR Východ, s.r.o
Potočná 1A, 040 01 Košice
  +421 917 482 925
KOOR, s.r.o
Hlavná 53, 091 01 Stropkov
  +421 905 324 648
KOOR, s.r.o
Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad
  +421 907 465 892
KOOR Facility, s.r.o
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
  +421 902 583 178

Česká republika

KOOR ENERGY, s.r.o
Novodvorská 1062/16, 142 00 Praha
  +420 777 14 15 36
  koor@koor.cz
www.koor.cz