Kontakt  |  Menu

KOOR Heating Systems

Kvalita garantovaná modernými technológiami s nepretržitým monitoringom.
Optimálny tepelný výkon znamená nižšie náklady na palivo.....


Aby ste ušetrili energie, do nových technológií investujeme za vás. Zabezpečíme pre vás:

 • Kompletnú dodávku efektívnych tepelných a regulačných zariadení, vrátane súvisiacich opatrení nevyžadujúcich žiadne finančné prostriedky z vášho rozpočtu
 • Zvýšenie tepelného komfortu budovy vyregulovaním a termostatizáciou
 • Zníženie nákladov na prípravu TÚV
 • Rovnomerné platby počas celého roka
 • Okamžitý prehľad o spotrebe tepla cez centrálny on-line dispečing
 • Po uplynutí doby projektu zníženie ročných nákladov na vykurovanie o splátku technológie, čo je cca 20%

Dostatočný výkon a bezpečnosť na prvom mieste

Naše kotolne tvorí kaskáda plynových kotlov, čo umožňuje optimálnu reguláciu výkonu a zálohu v prípade odstávky jedného kotla. Bezpečnosť prevádzky kotolní je zaručená vďaka účinnému systému detekcie odhaľujúcim únik horľavých a dusivých plynov. Systém merania a regulácie zároveň zabezpečí účinné bezpečnostné opatrenia proti vzniku škôd na majetku.

Centrálny dispečing zdrojov tepla

Po inštalácii a uvedení technológií do prevádzky, zabezpečujeme prostredníctvom internetového pripojenia ich nepretržitý on-line monitoring. Tento dispečerský informačný systém zabezpečuje, že na šiestich dispečerských pracoviskách rozmiestnených po celom Slovensku majú naši dispečeri vždy aktuálne informácie o prevádzkovom stave kotolne. Tento informačný systém môžu využívať aj naši zákazníci, kde nájdu vždy aktuálne aj historické informácie o prevádzke zdroja tepla.

Výhody našich kotolní

 • Maximálne využitie energie vďaka inovatívnym technológiám
 • Jednoduchá inštalácia a napojenie na existujúci systém vykurovania
 • Istota kvality svetovo renomovaných technologických značiek
 • Hygienická a efektívna výroba a dodávka teplej vody
 • Automatická prevádzka s minimálnymi požiadavkami na obsluhu
 • Nepretržitý monitoring a správu cez centrálny dispečing na diaľku
 • Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • Ochrana životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií CO2