Kontakt  |  Menu

Facility manažment

Facility manažment s cieľom znižovania spotrieb energií

Po technickom audite budovy navrhneme kompletný systém služieb facility manažmentu aj opatrenia na zníženie spotreby energií


Stavebné a technologické poradenstvo

Poradenstvo pri investičných projektoch vrátane dohľadu nad realizáciou s ohľadom na celoživotné náklady s prevádzkou budov


Projektové riadenie pri výstavbe „zelených budov“

Komplexná dohľad pri realizácii stavieb pre získanie certifikátov BREEAM / LEED / DGNB

Rastúce nároky na kvalitu, efektivitu výroby a poskytovaných služieb nútia každú spoločnosť neustále inovovať, zdokonaľovať svoje procesy a optimalizovať náklady. To bol dôvod, prečo spoločnosť KOOR rozšírila od roku 2016 ponuku svojich služieb prostredníctvom dcérskej spoločnosti KOOR Facility o ponuku facility manažmentu. Vzniknuté projektové tímy manažované ľuďmi s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach facility, sú schopné v mene klienta efektívne riadiť celkový životný cyklus takmer každej budovy.

Svetový trend ohľadne minimalizácie energetickej závislosti a nárastu počtu „zelených budov“ vedie k nutnosti zmeny prístupu k výstavbe a prevádzke budov. Počet budov, ktoré na Slovensku z roka na rok získavajú certifikáty udržateľnosti budovy (BREEAM / LEED / DGNB), kontinuálne rastie. Spoločnosť KOOR Facility sa snaží aktívne a flexibilne pristupovať k týmto výzvam, identifikovať potreby svojich klientov a efektívne ich riadiť.


Ponuka služieb:

1. Odborné prehliadky a skúšky
1.1. Elektroinštalácie a elektrické zariadenia
1.2. Zdroje tepla
1.3. Plynové zariadenia
1.4. Zdvíhacie zariadenia
1.5. Tlakové zariadenia
1.6. Protipožiarne systémy EPS, ZODT
1.7. Zabezpečovacie systémy EZS, SKV, PTV
1.8. Požiarnotechnické zariadenia

2. Údržba a opravy
2.1. Vzduchotechnika a klimatizácia
2.2. Stavebné úpravy
2.3. Inštalatérske práce
2.4. Zámočnícke a stolárske práce
2.5. Meranie a regulácia
2.6. Voda, plyn a kanalizácia

3. Energetické služby
3.1. Energetický audit a certifikácia
3.2. Overenie hospodárnosti
3.3. Energetické poradenstvo

4. Ostatné služby
4.1. Upratovanie
4.2. Letná a zimná údržba
4.3. Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
4.4. Odpadové hospodárstvo
4.5. Recepcia