Kontakt  |  Menu

Energetické služby

Komplexný prístup k zníženiu spotreby energií a zvýšeniu užívateĺského komfortu...

Čo pre vás znamenajú?

Zámerom našej spoločnosti je poskytovanie energetických služieb a s nimi spojených súvisiacich činností vedúcich k dosiahnutiu garantovanej úspory spotreby energií.

Energetické služby - Energy Performance Contracting (EPC) poskytované v súlade so smernicou európskej únie o energetickej efektívnosti 2012/27/EU zahŕňajú opatrenia zlepšujúce energetickú efektívnosť infraštruktúry v mestách a obciach, priemyselných, účelových, logistických, administratívnych, obytných a školských objektoch.


Prečo sú pre vás výhodné

 • zaručujeme zníženie spotreby energií
 • zmodernizujeme energetické hospodárstvo bez potreby investícií zo strany zákazníka. Metóda EPC umožňuje, aby klient splácal investície i ostatné súvisiace náklady z budúcich úspor, ktorých výška je vopred určená a garantovaná
 • výhodou komplexných energetických služieb je spolupráca iba s jedným dodávateľom. Pripravíme vám celú energetickú koncepciu vrátane manažovania udržateľnosti do budúcnosti
 • zrealizujeme sústavu úsporných opatrení, dodávku a montáž technológií, zabezpečíme ich sprevádzkovanie, obsluhu i súvisiace služby vrátane skúšok, revízií, údržby a obnovy
 • poplatky ušetrené znížením emisií CO2 sa premietnu do rýchlejšej návratnosti investície alebo môžu byť využité na ďalšiu modernizáciu vášho energetického systému

Postaráme sa o vás komplexne. Odborne u vás zrealizujeme:

 • prehliadku existujúcej infraštruktúry
 • predinštalačné meranie analyzátorom a zistenie stavu existujúcich rozvodov
 • návrh riešenia úspor vrátane návratnosti prípadnej investície
 • návrh formy financovania
 • dodávku a inštaláciu zariadenia
 • servis a údržbu
 • dodržanie záruky