Kontakt  |  Menu

KOOR Control Systems

Energia pod systematickou kontrolou zaručuje jej efektívne využívanie.
Redukcia spotreby energií s dobre zvoleným partnerom, prispieva k zlepšeniu hospodárskych výsledkov i k rastu profitu klientov.


Technológie na úsporu nákladov na elektrinu

Ponúkame produkty a riešenia, ktoré významne prispievajú nielen k úspore nákladov na elektrickú energiu, ale vďaka znižovaniu emisií CO2 aj k ochrane životného prostredia.

Princíp úspory – zníženie prepätia

Je bežným javom, že v sieti nájdeme napätie, ktoré ako používateľ nepožadujeme, skôr naopak – dochádza kvôli nemu k poškodzovaniu spotrebičov a svetelných zdrojov. Toto prepätie každý používateľ platí. Zariadenia, ktoré inštalujeme, regulujú odobratú elektrickú energiu na skutočne potrebnú pre danú prevádzku.

Riešenia a ich využitie

ComEC – univerzálny regulátor energie pre komerčné použitie
  • ušetrí až 18 % elektriny z kompletného odberu
  • regulácia privádzaného napätia – znížením napätia až o 20 V a jeho stabilizovaním na optimálnu úroveň zvyšuje celkovú energetickú účinnosť, šetrí elektrickú energiu a predlžuje životnosť zariadenia
  • znižuje straty na vedení a jalovú energiu a zaisťuje rýchlu návratnosť investície
LEC – jednotky pre riadenie príkonu a stabilizáciu osvetľovacích sústav
  • princíp redukcie sieťového napätia s úsporou do výšky 35 %
  • využitie pre vonkajšie osvetlenie, komerčné priestory, priemyselné priestory
  • znižuje straty na vedení a jalovú energiu a zaisťuje rýchlu návratnosť investície
SinuMEC – riadiace jednotky pre napájanie asynchrónnych motorov
  • najmodernejšie riešenie optimalizácie úspory energie a účinnosti trojfázových asynchrónnych motorov s úsporou až 20 %
  • využitie predovšetkým v priemysle a verejnej preprave
  • znižuje straty na vedení a jalovú energiu a zaisťuje rýchlu návratnosť investície