Kontakt  |  Menu


Konferencia FM Camp 2018

FM Camp 2018 je dvojdňová odborná konferencia plná prípadových štúdií z praxe a trendov v oblasti Facility a Property Managementu na Slovensku.
V dňoch 19. - 20. apríla 2018 prednesie množstvo hosťujúcich rečníkov v priestoroch rekreačno-športového komplexu AquaCity Poprad prednášky v troch tematických sekciách:

  • Prípadové štúdie vo Facility a Poperty Managemente
  • Využitie IT technológií vo Facility a Property Managemente
  • Energetický management
> Viac informácií